Качество и иновации

Контролът на качеството е неразделна част от нашите производствени процеси

В зависимост от желанията или спецификациите на клиента са бихме могли да предложим широк спектър от тестове и измервания.

Както в международното ни представителство, така и в различните производствени обекти са създадени лаборатории, в които наред с другото извършваме и следните проучвания:

Най-модерно оборудване за 3D-измерване

 

Иновации

Научноизследователската и развойна дейност в цялата Donghua Chain Group създава около 800 продуктови иновации годишно. Провеждаме изследвания за използването на материали, техния състав, последваща обработка, довършителни работи и, разбира се, дългосрочните последици от посочените горе изпитания. С времето ние постоянно разширяваме или подобряваме нашата продуктова гама, чрез знанията които непрекъсното придобиваме, и веднага ги прилагаме на практика в нашата партньорска мрежа.

Сертифициране

Donghua работи в съответствие със следните стандарти: