За Нас

Първоначално сглобяване и избрани MRO-партньори се възползват от нашите познания в областта на верижните решения

Фокусът ни върху решенията за вериги в рамките на механичните задвижващи системи превърна Donghua в предпочитан партньор на водещи производители на оригинално оборудване в областта на селското стопанство, индустриалните задвижващи технологии и технологиите за повдигане и товароподемна техника. Първоначалното сглобяване на ОЕМ и избраните от нас партньори за MRO се възползват от нашите познания за верижните решения, тъй като ние даваме първоначален принос за цялостната ефективност на задвижването и/или конвейера още в етапа на проектиране. След това сме в състояние да доставим серийното производство на цялостното верижно решение от момента на сглобяването и в необходимите времеви мярки.

Успехът на нашата ориентирана към клиента стратегия и продуктова насоченост се подкрепя от факта, че имаме на разположение световна мрежа от клонове, партньори за MRO и производствени мощности, което също така гарантира постоянно качество и висока надеждност на доставките на пазара за резервни части.

 

Предпочитан партньор за първоначално сглобяване (OEM)

Стремежът към възможно най-компактна конструкция и преценката на последствията за устойчивостта спрямо износване, поддръжката и живота на верижната система е от решаващо значение за много отдели за първоначален монтаж. Това съображение става все по-сложно, тъй като броят на продуктовите вариации продължава да се увеличава поради новите възможности в областта например на материалите, следпроизводството или състава. Donghua предоставя на отделите за първоначално сглобяване както инженерните познания, така и специалзиран производствен капацитет, който дава възможност за реализиране на тези възможности още на етапа на проектиране. Само по себе си се разбира, че европейските стандарти и разпоредби са от основно значение за всички наши процеси.

 

Център за знания и специализирани продукти

Знанията са от основно значение и за сътрудничеството ни с партньорите в областта на MRO. Чрез курсове за обучение ние поддържаме техните познания за верижните системи в актуално състояние, а в сътрудничество с нашите инженери те могат дори да доставят специални продукти, специфични за клиента или приложението. Това гарантира, че нашите MRO партньори обикновено са специалистите в областта на веригите и верижните системи в своя регион. Следователно за крайните потребители нашата изключително пълна гама от вериги – 12 000 варианта, разпределени в шест серии – е достъпна само чрез тези избрани от нас партньори.

 

Цялостни верижни системи чрез комбиниране на (съвместно разработени) специализирани продукти и серийни вериги Donghua

Обширните познания на Donghua в областта на верижните системи и производствените възможности се отразяват най-добре в сътрудничеството ни с отделите за първо сглобяване на ОЕМ и партньорите от MRO, които получават заявки за така наречените „специални продукти“. Ние сме в състояние да мислим заедно с вас по време на фазата на проектиране, да разработваме прототипи, да тестваме на място и накрая да произвеждаме серийно в съответствие с всеки желан стандарт за качество.

На практика специфичните за клиента или за конкретното приложение специализирани продукти редовно се допълват с нашата гама, която в голяма степен е налична на склад. Donghua разграничава следните приложения, като за всяко конкретно приложение има десетки варианти на материали, конструкция или износоустойчивост: